Hakkımızda

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi BölümüBiyomedikal Cihaz Teknolojisi Programının amacı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Okulumuza YKS ile öğrenci alınmakta, 1. ve 2. Öğretim olmak üzere 50’şer öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.
Programın Amacı: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programının amacı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakım ve onarımı alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri, elektrik devreleri, biyomedikal teknoloji, fizyoloji, anatomi, hastane organizasyonu, genel tıp cihazları ve tıbbi görüntüleme cihazları gibi dersler okutulur.
Gereken Nitelikler: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programına girmek isteyenlerin temel bilimlere ve özellikle fiziğe ilgi duymaları ve mekanik ilişkileri algılama yeteneğine sahip, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenir.
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programından mezun olanlara “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” unvanı verilir.
 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programı mezunlarını biyomedikal cihaz endüstrisinde “Tekniker” olarak çalışmak üzere hazırlar. Hastane ve laboratuvarlarda bulunan tıbbi cihazların çalıştırılması, montajı, bakımı, onarımı ve tamiri görev tanımları arasındadır.

Bu programın başarı ile tamamlanması sonrasında, mezunlar aşağıdaki işleri yapabilir;


 Sağlık alanında kullanılan tıbbi cihaz ve aletlerin tamir, ayar ve bakımını yapar.
 Doktor, sağlık personeli ve mühendislerin çalıştığı tıp tesislerindeki tıbbi ve ilgili diğer teknik cihazların denetim ve montajını yapar.
 Hastalık ve işlev bozukluklarının araştırma, tanı, gözlem, ve tedavilerinde teknik yardımda bulunur.
 Arıza arama bulma teknikleri, üretici firma teknik dökümanları ve koruyucu-bakım talimatnamelerini bilir ve bu bilgilerden yararlanır.
 Tıbbi cihaz ve sağlık ünitelerini barındıran binalardaki hasta ve sağlık personelinin elektrik ve mekanik tehlikelerden korumak için emniyet testlerini yapar.
 Cihazların düzgün ve emniyetli çalıştığını belirlemek amacıyla sağlık personeli ile görüşür.
 Elektronik, tıbbi teknoloji, insan anatomisi, fizyoloji ve fizik bilgilerinden yararlanır.
 Sağlık personeline cihazların düzgün çalıştırılmasını anlatır ve gösterir.
 Mühendis ve tıbbi personel gözetimi altında geliştirilen ve değiştirilen cihaz ve aletlere teknik yardımda bulunur.
 Tıbbi cihazların satın alınmaları sırasında seçim faaliyetlerine katılır.

Çalışma Alanları: 1999 dan bu yana verdiğimiz mezunlarımızın ana çalışma alanları şunlardır:


 Hastane ve kliniklerde tıbbi cihazların koruyucu bakım, ayar, tamir işlerinde çalışmak.
 Hastane ve klinikleri dışarıdan ziyaret eden saha servis teknikeri olarak tıbbi cihaz şirketlerinde çalışmak.
 Tıbbi cihaz üretiminde, cihazların yapım ve son-test aşamalarını gerçekleştirmek.
 Tıbbi cihaz üretici ve bayilerinde satış elemanı, servis teknisyeni veya satış temsilcisi olarak çalışmak.
 Öğrencilerimiz 30 gün staj yapmakla yükümlüdürler. Stajlarını öncelikle Kocaeli Üniversitesi olmak üzere, devlet hastaneleri, özel hastanelerde ve hastanelere teknik servis hizmeti sağlayan kuruluşlarda staj yapabilmektedirler.
 Yükseköğretim Kurulunun üniversitelerde dikey geçiş yönetmeliğinde yaptığı son değişiklikle ön lisans mezunları, merkezi sınavda aldığı not ve mezuniyet derecesi de göz önüne alınarak, dikey geçiş yapabilmektedirler. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı mezunları, bu yönetmeliğe göre; Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerine dikey geçiş yaparak mühendis olabilirler.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors