Hakkımızda

Gıda Teknolojisi Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Köseköy Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programında iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitimler verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında görev alabilecek gerekli ara teknik elemanlar yetiştirilmektedir. Gıda teknikerleri; gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve biyolojik analizler yapan ve yorumlayan meslek elemanlarıdır. Gıda Teknolojisi Bölümü mezunları “Tekniker” ünvanıyla gıda mühendisleri ile işçi arasında ara eleman olarak görev yaparlar. Gıda endüstrisiyle ilgili kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında çalışabilirler.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors