FERMANTASYON

I. YARIYIL

MAT101 MATEMATİK-I 3+0+3
Kümeler, Ölçü sistemleri, Sayilar, Oran - Oranti, Araliklar, Mutlak deger, Üslü çokluklar, Taban aritmetigi, polinomlar, Çarpanlara ayirma, Rasyonel ifadeler, Bir bilinmeyenli denklem ve esitsizlikler, Ikinci derece denklemler, Fonksiyonlarin grafikleri, Trigonometrik fonksiyonlar, Logaritmik fonksiyonlar.

KÖF103 GENEL BİYOLOJİ 3+0+3
Canlilar alemi ve ekosistem, hücre ve hücre teorisi, hücrenin yapisal organizasyonu, prokaryotik ve ökartotik hücre organizasyonu, hücrenin kimyasal bilesimi, hücrenin organik molekülleri, hücre zari, hücre zarinin kimyasal ve moleküler yapisi, hücre zari morfolojisi ve zar farklilasmalari, hücre çeperi, solunum reaksiyonlari, fotosentez, mitoz ve mayoz bölünme. Biyomoleküller.

>KİM105 GENEL KİMYA 3+0+3
Kimyanin temel yasalari, madde ve özellikleri, kimyasal hesaplamalar, mol kavrami atomun yapisi ve atom çekirdegi, Bohr atom kurami, periyodik sistem, kimyasal baglar, gazlar, kimyasal denge, elektrolit çözeltiler,asitler ve bazlar,redoks reaksiyonlari çökeltme reaksiyonlari, suyun iyonlasmasi ve pH.

ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2+1+2
Temel Bilgisayar kavramlari, bilgisayar kullanimi (windows),kelime islemci (word), elektronik tablo (excel), veri tabani kullanma (access), sunu (power point), bilgi aglari kullanma, internet, e-mail, web sayfasi tasarimi (HTML, frontpage)

>KÖF109 GENEL FİZİK 2+0+2
Ölçme, birim sistemleri,vektörler, kinematik, yeryüzünde hareket ve genel çekim,dinamik, egik düzlem, sürtmeli yüzeylerde hareket, kati cisimlerin dengesi, is, güç, enerji.

TDB101 TÜRK DİLİ-I 2+0+2
Program YÖK tarafınddan belirlenmiştir.

YDB101 YABANCI DİL-I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

AİB101 A.İ.İ.T-I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.


II. YARIYIL

KÖF102 ORGANİK KİMYA 2+1+2
Organik bilesiklerin karakteri, Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Alkoller, Eterler, Alkil halojenürler, karboksilli asitler, esterler, asit halojenürler, asit anhidritler, aldehitler ve ketonlar, aminler, amidler,stereo izomeri, aromatiklik ve benzen, aromatik hidrokarbonlar, organik asitler ve bazlar.

KÖF104 MİKROBİYOLOJİ-I 3+0+3
Mikroorganizmalar ve gelisim evreleri, mikroorganizmalarin beslenme istekleri, mikroorganizmalarin sicaklik isteklerine göre gruplandirilmasi,mikroorganizmalarin büyümeleri, büyüme dönemleri, bakterial büyümenin sayisal ölçülmesi.


MAT106 MATEMATİK-II 3+0+3
Matrisler ve determinantlar, lineer denklemler ve uygulamalari, Limit, süreklilik, Türev, integral.

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2+2+3)
Temel kavramlar ve isletim sistemleri, bilgisayar aglari (ag kavrami, ag çesitleri, bilgisayar aglarinin olusturulmasi, internet, ag isletim sistemleri), algoritma hazirlama(algoritma kavrami, akis dyagramlari), veri yapilari, dosyalama sistemleri.

KÖF110 FERMENTASYON BİYOKİMYASI 2+0+2
Biyokimyanin tanimi, biyoorganik kimyanin biyokimyaya uygulanmasi, amino asitler, peptitler, proteinler, enzimler, koenzimler ve eser elementler, lipidler, nükleik asitler, karbohidratlar, vitaminler.

KİM112 ANALİTİK KİMYA VE LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1+2+2
Laboratuvar kurallari, deney raporu hazirlanmasi, cam malzemenin temizligi, çözeltiler ve çözelti konsantrasyonlari, kimyasal dengeyi etkileyen etkenler,asitler ve bazlar, suyun iyonlasmasi ve pH , hidroliz, tampon çözeltiler, volümetrik analiz, asit-baz titrasyonlari, redoks titrasyonlari, gravimetri, çöktürme ve süzme deneyleri,

TDB102 TÜRK DİLİ-II 2+0+2
Program YÖK tarafından hazırlanmıştır.


YDB102 YABANCI DİL-II 2+0+2
Program YÖK tarafından hazırlanmıştır.

AİB102 A.İ.İ.T-II 2+0+2
Program YÖK tarafından hazırlanmıştır.

III. YARIYIL

KÖF201 ALKOLLÜ İÇKİLER ve EKMEK MAYASI ÜRETİMİ 2+0+2
Nisastali hammaddelerden etil alkol üretimi, Selülozlu hammaddelerden etil alkol üretimi, Etil alkolün aritilmasi, Bira, sarap ve diger alkollü içkilerin üretilmesi, Ekmek mayasi üretiminde kullanilan hammaddeler, Mayanin besin maddeleri gereksinimi, Fermentasyonu engelleyici maddeler, Mayanin havali ortamda gelisme kosullari, Mayanin gelisme hizi, Fermentasyonda gerekli hava miktarinin hesaplanmasi, pH ve sicaklik etkisi, Isletme teknigi ve asamalari, Artik sivi, Ekmek mayaciligindaki gelismeler.

KÖF203 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ - I 2+1+2
Biyoteknolojinin tarihçesi ve kullanim alanlari, enzimlerin elde edilmesi ve immobilize hücre teknolojisi, mikroorganizma kültür koleksiyonlari, standart mikroorganizma seçimi, kültür muhafaza yööntemleri, fermentörler ve fermentasyon tipleri, Fermentasyon teknolojisi parametreleri, besi yerleri, köpük kontrolü vs., fermentasyon ürünleri (organik asitler, alkol, laktik asit, gliserin, vitamin, tek hücre proteini eldesi

KÖF205 MİKROBİYOLOJİ - II 3+0+3
Fermentasyonda hijyen nedir ve hijyenin önemi, Mikroorganizmalarin ölümü, Sterilizasyon, Pastörizasyon, Antimikrobiyal bir maddenin bir bakteriyi öldürme veya büyümesine engel olma mekanizmalari, Mikroorganizmalarin fiziksel islemler ile öldürülmeleri.

Antibiyotikler ve çesitleri;

KÖF207 GIDA MIKROBIYOLOJISI 3+0+3
Gida mikrobiyolojsine giris, gidalarda mikrobiyel gelismeyi etkileyen faktörler, gida mimkrobiyolojisi laboratuvarinin organizasyonu ve çalisma ilkeleri. Gidalardan kaynaklanan mikrobiyel kökenli hastaliklar, gidalarda mikrobiyel kökenli bozulmalar ve önleme yöntemleri, süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisi, et ve su ürünleri mikrobiyolojisi, sebze ve meyve ürünleri mikrobiyolojisi, içme sulari ve içecek endüstrisinde mikrobiyolojik riskler, sogutulmus ve dondurulmus gidalarda mikrobiyolojik degerlendirmeler.

KÖF209 ÜRÜN İZOLASYON TEKNİKLERİ 3+0+3
Ekstraksiyon , Kristallendirme ve süzme, Süblimlestirme, Destilasyon ve Destilasyon teknikleri, Kromatografi teorisi ve kromatografiye giris, Kagit kromotografisi, ince tabaka kromotografisi, Iyon degisim kromotografisi, Affinite kromotografisi, Jel filtrasyonu kromotogrofisi, Elektroforez.

PRJ213 PROJE-I 0+2+1
Mesleki konularda ögrencilerin arastirma yapmalarinin saglanmasi ve rapor yazma yeteneklerinin gelistirilmesi.

İYT215 İLETİŞİM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ 2+0+2
Iletisim, Iletisim temel ögeleri, Iletisim türleri, Davranis biçimleri, Zaman yönetimi, Liderlik, takim çalismasi, Sunus teknikleri, Genel rapor yazma teknikleri ve rapor hazirlama, Kisiler arasindaki iletisimin önündeki engeller, Farkli toplumsal ortamlarda iletisim.

IV. YARIYIL

KÖF202 ILAÇ HAMMADDELERI FERMENTASYONU 3+1+3
Ilacin tanimi, gelisim süreci, ilaç kaynaklari,Glusitler, siniflandirilmalari, fermente olan ve olmayan ozlar, etken maddesi oz olan droglar, Fruktoz, Glukoz fermentasyonuyla elde edilen droglar, ,Gliserol ve etken maddsi oz türevi olan droglar Manna ve saccharum lactis etken maddesi poliholozit olan droglar, Nisasta, Selüloz ve türevleri, fermentasyon yolu ile antibiyotik üretimi, ilaç aktif maddeleri üretimi

KÖF204 ATIK ARITMA TEKNOLOJİSİ 3+0+3
Atik su akintilariniolusturan kaynaklar, atik suyun özellikleri ( fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri), fizikse aritim, kimyasal aritim, atik sularin aritilmasindaki biyolojik prosesler, biyolojik aritim prosesleri, biyolojik olarak N ve P giderimi, atik stabilizasyon havuzlari

KÖF206 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ - II 2+1+2
Fermentasyon mikroorganizmalari, gida fermantasyonu çesitleri, tursu, sirke, boza, sofralik zeytin hazirlama, yogurt, peynir, yapma teknikleri

KÖF208 FERMENTASYONDA ENSTRÜMENTAL ANALİZ 2+1+2
Maddenin fiziksel özellikleri ve isin, Elektromagnetik dalga, Isinin dalga karekteri, Isinin tanecik karekteri, Madde-isin etkilesmesi, Isinin absorblanmasi, Absorbsiyon kanunlari, Lambert - Beer kanunundan sapmalar, Kimyasal sapmalar, Kolorimetri, Türbidimetri ve Nefelometri, Görünür ve Ultraviyole alanda absorbsiyon ölçme cihazlarinin baslica kisimlari, Ultraviyole ve görünür alan spektroskopisi, Ultraviyole spektrofotometreleri, Refraktometri, Interferometri, Polarimetrive sakkarimetri, Gaz kromatogrofisi, sivi kromatografisi.

ÇİG210 ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ 2+0+2
ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartlari, atik yönetimi, Ergonomi, Is güvenligi mevzuati.

PRJ214 SUNUMLU PROJE-II 0+2+1
Mesleki konularda proje hazirlanmasi ve hazirlanan projenin sunumu ile ögrencilerin sunum yeteneklerinin gelistirilmesi.

STAJ: 30 iş günüdür