İdari Personel

İdari Personel

Oğuz ÖZTAŞ
Yüksekokul Sekreteri

oguz.oztas@kocaeli.edu.tr


+90(262)3732802-113


Havva SOLAK ÜSTÜNER
Yazı İşleri & Müdür Sekreterliği

havva.solak@kocaeli.edu.tr


+90(262) 3732802-119


Esra GÜLMEZ KILIÇ
Bölüm Sekreterliği

esra.kilic@kocaeli.edu.tr


+90(262)3732802-140


Hüseyin ÇAKAR
Öğrenci İşleri

huseyin.cakar@kocaeli.edu.tr


+90(262) 3732802-156


Tolga BALTAKESMEZ
Öğrenci İşleri

tolga.baltakesmez@kocaeli.edu.tr


+90(262)3732802-157


Remzi AKDEMİR (Şef)
Muhasebe

remzi.akdemir@kocaeli.edu.tr


+90(262) 3732802-116


Nuray GEZER
Muhasebe

nuray.gezer@kocaeli.edu.tr


+90(262)3732802-115


Turgut KOTAN
Memur

turgut.kotan@kocaeli.edu.tr


+90(262) 3732802-140


Raşid Ömer SEYMEN
Kütüphane

romer.seymen@kocaeli.edu.tr


+90(262)3732802-160


Suat KAYA
Teknisyen

suatkaya54@hotmail.com


+90(262) 3732802-151


Cihan YILBAŞ
Teknisyen

cihan.yilbas1.08@kocaeli.edu.tr


+90(262)3732802-160


Mehmet SUBAŞI
Koruma ve Güvenlik Görevlisi

mehmet.subasi@kocaeli.edu.tr


+90(262) 3732802-159


Sezgin SERT
Koruma ve Güvenlik Görevlisi

sezgin.sert@kocaeli.edu.tr


3732802-159


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors