Yönetim
 
YATAY GEÇİŞ  / MUAFİYET / AF KOMİSYONU
 • Doç.Dr. Selda ÇALKAVUR
 • Dr. Öğretim Üyesi Sevgi FERSİZ (Lastik Plastik Tek.)
 • Öğr.Gör. Dr. Özkan KAFADAR (Bilgisayar Prog.)
 • Öğr.Gör. Dr. Türkan DOĞAN (Biyomedikal Cihaz Tek.)
 • Öğr.Gör. Yasemin A. ALAN ÇETREZ (Kimya Tek.)
 • Öğr.Gör. Sibel ÇELİKEL YİĞİTER (Gıda Tek.)

ADEK ALT KURULU
 • Prof.Dr. Erdoğan TARCAN
 • Doç.Dr. Selda ÇALKAVUR
 • Öğr.Gör. Kayhan KOCA
 • Yük.Okul Sek. Oğuz ÖZTAŞ
 • Öğrenci  Temsilcisi

WEB SAYFASI SORUMLUSU
 • Doç.Dr. Selda ÇALKAVUR

SOSYAL ETKİNLİKLER
 • Öğr.Gör. Kerem DOĞAN
 • Öğr.Gör. Yasemin A. ALAN ÇETREZ

SEÇMELİ DERS KOORDİNATÖRÜ
 • Dr. Öğretim Üyesi Sevgi FERSİZ

ORTAK DERS KOORDİNATÖRÜ
 • Dr. Öğretim Üyesi Sevgi FERSİZ

ERASMUS / ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ
 • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KODAL

FARABİ / MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ
 • Dr. Öğretim Üyesi Merve Dandan DOĞANCI

SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞ. VE UYGULAMA MRK (KOUSEM)
MERKEZ DANIŞMA KURULU
 • Doç. Dr. Meltem Göksel ŞAHİN

EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNATÖRÜ
 • Öğr.Gör.Dr. Türkan DOĞAN
 • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KODAL

TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJE KOORDİNATÖRÜ
 • Öğr.Gör. Sibel ÇELİKEL YİĞİTER

HARCAMA YETKİLİSİ (Strateji Geliştirme Daire Bşk.)
 • Prof.Dr. Erdoğan TARCAN

Meslek Yüksekokulu Teknoloji Kulübü
 • Öğr.Gör. Dr. Cengizhan DİKMEN

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ
 • Dr. Öğretim Üyesi Merve Dandan DOĞANCI

Bölüm Başk. Ve Bölüm Başk. Yapılan Atamalar

  Gıda İşleme

 • Doç. Dr. Selda ÇALKAVUR (Vekaleten)

 • Bilgisayar Programcılığı

 • Doç. Dr. Selda ÇALKAVUR (Asaleten)

 • Mak. Ve Metal Tek.

 • Doç. Dr. Selda ÇALKAVUR (Vekaleten)

 • Elekt. Ve Otomasyon

 • Doç. Dr. Selda ÇALKAVUR (Vekaleten)

 • Kimya ve Kimyasal İşleme

 • Doç. Dr. Selda ÇALKAVUR (Vekaleten)

 • Malzeme ve Mal. İşleme

 • Doç. Dr. Selda ÇALKAVUR (Vekaleten)


BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

 • Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Fersiz

 • Dr. Öğretim Üyesi Serap Mert

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 • Prof. Dr. Erdoğan TARCAN
 • Doç. Dr. Selda ÇALKAVUR
 • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KODAL
 • Dr. Öğretim Üyesi Sevgi FERSİZ

 • Dr. Öğretim Üyesi Serap Mert

 • Yüksekokul Sekreteri Oğuz ÖZTAŞ


MEYOK KURULU
 • Prof. Dr. Erdoğan TARCAN
 • Doç. Dr. Selda ÇALKAVUR
 • Raportör : Yüksekokul Sekreteri Oğuz ÖZTAŞ

EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA VE KALİTE SÜRECİ (EYYK)
 • BİLGİSAYAR PROG. – Öğr.Gör. Dr. Özkan KAFADAR
 • BİYOMEDİKAL CİH. TEK. – Öğr.Gör. Yakup KÖSEM
 • GIDA TEK. – Yrd.Doç.Dr. Sevgi FERSİZ
 • LASTİK PLASTİK TEK. – Öğr.Gör. Kerem DOĞAN
 • KİMYA – Yrd. Doç. Dr. Mehmet KODAL
 • MAKİNE RESİM KONST. – Öğr.Gör. Nilgün TURGUT

PROGRAM DANIŞMANLARI
 • BİLGİSAYAR I. Ö – Öğr.Gör. Dr. Cengizhan DİKMEN
 • BİLGİSAYAR II.Ö - Öğr.Gör. Dr. Özkan KAFADAR
 • BİYOMEDİKAL CİH. TEK. I. Ö – Öğr.Gör. Yakup KÖSEM
 • BİYOMEDİKAL CİH. TEK. II. Ö – Öğr.Gör.Dr. Türkan DOĞAN
 • GIDA TEK. I. Ö – Öğr.Gör.Sibel ÇELİKEL YİĞİTER
 • GIDA TEK. II.Ö –Dr. Öğretim Üyesi Sevgi FERSİZ
 • LASTİK PLASTİK TEK. I. Ö – Öğr.Gör. Kerem DOĞAN
 • KİMYA I.Ö – Öğr.Gör. Yasemin A. ALAN ÇETREZ
 • KİMYA II.Ö – Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KODAL
 • MAKİNE RESİM KONST. I.Ö – Öğr.Gör. Nilgün TURGUT

STAJ KOMİSYONU

 • BÖLÜM BAŞKANLIĞI + DANIŞMANLAR


BURS KOMİSYONU

 • Öğr.Gör. Yakup KÖSEM

 
 
 
 

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Köseköy Yerleskesi
Kocaeli
Tel: +90 (262) 373 28 02 / Fax: +90 (262) 373 27 19
Eposta: kosmyo@kocaeli.edu.tr