LASTİK PLASTİK TEKNOLOJİSİ

I. YARIYIL

MAT101 MATEMATİK 3+0+3
Kümeler, Ölçü sistemleri, Sayılar, Oran orantı, Aralıklar, Mutlak değer, Üslü çokluklar, Taban aritmetiği, Polinomlar, Çarpanlara ayırma, Rasyonel ifadeler, Bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler, İkinci derece denklemler, fonksiyonların grafikleri, Trigonometrik fonksiyonlar, Logaritmik fonksiyonlar

KÖL103 FİZİK I 2+0+2
Ölçme, birim sistemleri, vektörler, kinematik, yeryüzünde hareket, atış hareketleri, eğik düzlem.

KİM105 GENEL KİMYA 3+0+3
Kimyanın temel yasaları, Madde ve özellikleri, Kimyasal hesaplamalar, Mol kavramı, Atomun yapısı ve atom çekirdeği, Bohr atom kuramı, Periyodik sistem, Kimyasal bağlar, Gazlar, Kimyasal denge, Elektrolit çözeltiler, Asitler ve bazlar, Redoks reaksiyonları, Çökeltme reaksiyonları, Suyun iyonlaşması ve pH.

KÖL107 TEKNİK RESİM 3+1+3
Teknik resim araç ve gereçleri, Geometrik şekil çizimleri, Teğet çizimleri, Ölçülendirme kuralları, Perspektifler, İzdüşüm ve Teknik resim , Standart 6 görünüşler, Kesit alma metotları ve toplu resimler.

ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2+1+2
Temel Bilgisayar kavramları, bilgisayar kullanımı (windows),kelime işlemci (word), elektronik tablo (excel), veri tabanı kullanma (access), sunu (power point), bilgi ağları kullanma, internet, e-mail, web sayfası tasarımı (HTML, frontpage)

TDB101 TÜRK DİLİ I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

YDB101 YABANCI DİL I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

AİB101 A.İ.İ.T I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.


II. YARIYIL

KÖL102 ORGANİK KİMYA 2+1+2
Organik Kimyaya giriş, Hidrokarbonlar ve sınıflandırılması, Alkenler, Dienler, Alkinler, Halkalı alifatik hidrokarbonlar, Alkoller, Eterler, Aldehitler, Ketonlar, Karboksilli asitler, Karboksilli asitlerin fonksiyonel türevleri, Aminler, Aromatik hidrokarbonlar, Fenoller

KÖL104 MAKİNA BİLGİSİ VE ELEMANLARI 3+0+3
Makine, Mekanizma tanımlanması,gruplandırılması, Birim sistemleri, Malzemenin statik ve dinamik değerlerinin belirlenmesi Makine elemanlarının sınıflandırılması,bağlama elemanları, miller ve akslar, yataklar, kavramalar, dişli çarklar

MAT106 MATEMATİK II 3+0+3
Matrisler ve Determinatlar, Lineer denklemler ve uygulamaları, Limit, Süreklilik, Türev, Integral.

KÖL108 FİZİK II 1+1+1
Katı cisimlerin dengesi, Dinamik, İş, Güç,Enerji, İmpuls ve momentum.

KÖL112 ANALİTİK KİMYA VE LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1+2+2
Çözeltiler ve çözelti konsantrasyonları, kimyasal dengeyi etkileyen etkenler,asitler ve bazlar, suyun iyonlaşması ve pH , hidroliz ,tampon çözeltiler, volümetrik analiz, asit-baz titrasyonları, redoks titrasyonları, gravimetri çöktürme ve süzme deneyleri.

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2+2+3)
Temel kavramlar ve işletim sistemleri, bilgisayar ağları (ağ kavramı, ağ çeşitleri, bilgisayar ağlarının oluşturulması, internet, ağ işletim sistemleri), algoritma hazırlama(algoritma kavramı, akış dyagramları), veri yapıları, dosyalama sistemleri.

TDB102 TÜRK DİLİ II 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

YDB102 YABANCI DİL II 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

AİB102 A.İ.İ.T II 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.


III. YARIYIL

KÖL201 POLİMER KİMYASI 3+0+3
Genel giriş ve polimerlerin sınıflandırılması, Polimerlerin yapısı, polimerlerin molekül ağırlığı ve molekül ağırlığı dağılımı, Polimer çözeltileri ve jel hali, Polimer eriyiklerin akışı, Polimerlerin sentezi, Polimerizasyon prosesleri, Polimerlerin temel özellikleri, Polimerlerin işlenmesi.

KÖL203 LASTİK TEKNOLOJİSİ 2+1+2
Lastiğin tanımı, görevleri, Lastik Takviye Malzemeleri (tekstil kord, çelik kord), Lastiğin yapısına göre sınıflandırılaması, Lastiğin dinamik ve mekanik özellikleri, Lastik ölçüleri ve standartları, Lastik desenleri, Jant sistemleri, Kamber-Kaster "açıları,""Toe-in"" ve ""Toe-out"" açılarının incelenmesi, Lastiklerin Kalite Kontrolü, Çeşitli Firma Lastiklerinin İncelenmesi."

KÖL205 MALZEME 2+0+2
Atom, Atomun yapısı, Moleküller arası bağlar, atomik bağlara göre malzemenin gruplandırılması, Polimerler ve özellikleri, Seramikler ve özellikleri, Metaller ve özellikleri, Isıl işlemler, malzemenin elektriksel ve kimyasal özellikleri, Endüstriyel malzemeler, Malzeme standartları

KÖL207 TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 2+0+2
Elektrik yükü, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Kanunu, Elektriksel alan, Potansiyel, Sığa, Elektrik akım, Ohm Kanunu, Basit elektrik devreleri

KÖL209 LASTİK HAMMADDELERİ VE KARIŞIM TEKNOLOJİSİ 2+1+2
Lastik hammaddeleri ve bu hammaddelerin kimyasal yapısı, Hammaddelere uygulanan testler, Karışım hazırlama, Karışımlara uygulanan testler

KÖL211 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 1+2+2
AUTO-CAD Programı çizim komutları, düzenleme komutları, kısayol tuşları, katmanlar, komutlarla çizim yapılması, Verilecek çizimin AUTO-CAD'de yapılması.

PRJ213 PROJE- I 0+2+1
Mesleki konularda öğrencilerin araştırma yaptırılarak sorun çözme, literatür araştırması, kaynak bulma, bütçe yönetimi, maliyet ve zamanlama giibi kavramların öğretilerek rapor yazma yeteneklerinin geliştirilmesi.

İYT215 İLETİŞİM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ 2+0+2
İletişim, İletişimin temel ögeleri,İletişim türleri, Davranış biçimleri, Zaman yönetimi, Liderlik, Takım çalışması, Sunuş Teknikleri, Genel rapor yazma teknikleri ve rapor hazırlama, Kişiler arası iletişimin önündeki engeller, Farklı toplumsal ortamlarda iletişim.

KÖL217 LASTİK MAKİNALARI 2+1+2
Banbury, Banbury tahrik mekanizmaları, Konvansiyonel Lastik Makinaları, Radyal Lastik Makinaları, Ekstruderler ve Uygulamaları, Tam çelik kamyon otobüs lastik üretim makinaları, Pişirme Presleri, Lastik Kontrol Üniteleri

IV. YARIYIL

KÖL202 PLASTİK TEKNOLOJİSİ 2+1+2
Plastiklerin fiziksel yöntemlerle modifikasyonu ve katkı maddeleri, Plastiklerin üretimi, özellikleri, kullanım alanları;Genel amaçlı plastikler, Genel amaçlı plastikleri, Mühendislik plastikleri, Termoset plastikleri

KÖL204 PROSES 2+1+2
Karışım hazırlama, Kalenderleme, Ekstruder, Lastik İmal, Boyama, Pişirme, Üretim Kontrolü ve Mamul testleri

KÖL206 PLASTİK MAKİNALARI 2+1+2
Plastik malzemelerin özellikleri ve plastiklerin kullanım alanları, Plastiklerin enjeksiyonla kalıplanması ve enjeksiyon makinası, plastiklerin ekstrüzyonla kalıplanması ve ekstruder, kalenderleme, basınçla kalıplama, şişirme ile film çekme, basınç altında ısı ile birleştirme, kaynak işlemleri.

KÖL208 ENSTRUMENTAL ANALİZ 2+1+2
Işın-madde etkileşimi, absorpsiyon kanunları, UV-Vis Spektrofotmetresi, Infrared Spektroskopisi, Termal Analiz Yöntemleri (DSC, TGA), Kromatografi.

ÇİG210 ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+0+2
ISO 14001 VE OHSAS 18001 Standartları, Atık yönetimi, Ergonomi, İş güvenliği mevzuatı

KÖL212 KALİTE SİSTEMLERİ 2+0+2
ISO 9000 ve Otomotiv Sektörü ile ilgili Kalite Standartları, İstatistiksel Proses Kontrol ve temel istatistik bilgileri, Toplam Kalite Yönetimi, İstatistiksel Proses Kontrol, Problem Çözme ve Belirleme Teknikleri (yedi araç), Toplam Verimli Bakım (TPM)

PRJ214 PROJE-II 0+2+1
Mesleki konularda proje hazırlanması ve hazırlanan projenin sunumu ile öğrencilerin sunum yeteneklerinin geliştirilmesi.

KÖL216 KALIP UYGULAMALARI 2+1+2
Kalıp tasarımı ve üretimine etki eden faktörler, Enjeksiyon kalıplamada, ürün tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar, Kalıp yapım teknikleri ve özellikleri, Kalıpların sınıflandırılmaları ve kalıp elemanları, Plastik kalıp tasarımı Kalıpların kirlenmesi ve kirlenmenin önlenmesi, kalıpların bakım ve onarımı.

STAJ: 30 iş günü