MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON

I. YARIYIL

KÖM101 TEKNİK RESİM I 2+1+2
Teknik resim araç ve gereçleri, Geometrik şekil çizimleri, Teğet çizimleri, Ölçülendirme kuralları, Perspektifler, İzdüşüm ve Teknik resim , Standart 6 görünüşler, Kesit alma metotları ve toplu resimler.

KÖM103 İMALAT İŞLEMLERİ I 3+0+3
Makine Resim Konstrüksiyon Teknikerliğinin Özellikleri, İlkeleri, Kapsamı ve Görevleri. Ayarlanabilir Ölçme ve Kontrol Aletlerinin Bilgi ve İşlemleri.Universal Torna Tezgahlarında Temel Tornalama ve İşlemleri.Üniversal Freze Tezgahlarında Temel Frezeleme Bilgi ve İşlemleri.Zımpara Taşlarında Kesici Aletlerin Bilenmesi, Bilgi ve İşlemleri. Matkap Tezgahları ve işlemleri

KÖM105 MALZEME I 2+0+2
Atomun yapısı, Moleküller arası bağlar, atomik bağlara göre malzemenin gruplandırılması, Polimerler ve özellikleri, Seramikler ve özellikleri, Metaller ve özellikleri, Isıl işlemler, malzemenin elektriksel ve kimyasal özellikleri, Endüstriyel malzemeler, Kompozit malzemeler, Malzeme standartları

MAT101 MATEMATİKI 3++03
Kümeler, Ölçü sistemleri, Sayılar, Oran- orantı, Aralıklar, Mutlak değer, Üslü çokluklar, Taban aritmetiği, Polinomlar, Çarpanlara ayırma, Rasyonel ifadeler, Bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler, İkinci derece denklemler, Fonksiyonların grafikleri, Trigonometrik fonksiyonlar, Logaritmik fonksiyonlar

ENF101 TEMEL BİLG TEKNOLOJİSİ 2+1+2
Temel bilgisayar kavramları, bilgisayar kullanımı(Windows), kelime işlemi (word), elektronik tablo (Excel) veri tabanı kullanma (Access), sunu (powerpoint), bilgisayar ağları kullanmak, internet, e-mail, websayfası tasarımı (HTML,front page)

TDB101 TÜRK DİLİ I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

YDB101 YABANCI DİL I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

AİB101 A.İ.İ.T I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

II. YARIYIL

KÖM 102 İMALAT İŞLEMLERİ II 3+0+3
Talaşsiz imalat yöntemleri: Dövme yöntemleri, Sıcak-Soğuk Haddeleme, Ekstrüzyon, Tel Çekme , Kalıplama, Enjeksiyonla imalat, Metalik Sacların Şekillendirilmesi, Toz Metalürjisi, Şerit, Levha Üretilmesi, Kaynak Yöntemleri, Çeşitleri, Uygulama Alanları

KÖM104 TEKNİK RESİM II 2+1+2
Kesit Resimler, Cıvata-Saplama Bağlantıları Resimleri Koparılmış Görünüşler, Döndürülmüş Görünüşler,Toplu Resimler

KÖM106 MAKİNA BİLGİSİ 3+0+3
Bir sanayi kuruluşunda bulunması gereken faktörler ve faktörlerden makinaların irdelenmesi. Makine, Mekanizma tanımlanması, Birim sistemleri, Malzemenin mukavemet halleri, emniyet gerilmesinin esasları, makine elemanlarının gruplandırılması, Yükleme durumlarının incelenmesi

MAT102 MATEMATİK II 3+0+3
Matrisler ve Determinantlar, Lineer denklemler ve uygulamaları, Limit, Süreklilik, Türev, Integral.

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+2+3
Temel kavramlar veişletim sistemleri, bilgisayar ağları ağ kavramı, ağ çeşitleri, bilgisayar ağlarının oluşturulması, internet, ağ iletişim sistemleri, algoritma hazırlama algoritma kavramı, akış diyagramları veri yapıları, dosyalama sistemleri

TDB102 TÜRK DİLİ II 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

YDB102 YABANCI DİL II 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

AİB102 A.İ.İ.T II 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

III. YARIYIL

KÖM201 MAKİNA RESMİ I 3+1+3
Toleranslar ve Yüzey İşleme İşaretleri, Kroki Resim Çizimi, Standart Makine Elamanlarının Tanıtılması, Açınımlar ve Kam Çizimleri, Montaj ve İmalat Resimleri, İmalat Operasyon Planlama, Delme, Kesme, Bağlama, kalıp tertibatların montaj resimleri

KÖM 203 İMALAT İŞLEMLERİ III 3+0+3
Döküm ile imalat yöntemleri, Çekirdeklenme, katılaşmada büzülme ve beslenme,dökümlerde gaz problemleri, döküm hataları, döküm yöntemleri: kum kalıba döküm, kabuk kalıba döküm, alçı kalıba döküm, seramik kalıba döküm, metal kalıba döküm, sürekli döküm, savurma döküm, dövme döküm yöntemler ve uygulama alanları.

KÖM 205 MALZEME II 2+0+2
Faz diyagramları, faz dönüşümleri. Mühendislik alaşımları; demir esaslı ve demirdışı alaşımlar (bakır alüminyum, çinko, magnezyum, nikel, kurşun vs.), özellikleri, kullanım alanları. Mukavemet artırıcı işlemler. Malzeme standartları. Kesici takım malzemeleri. Malzeme seçimi, malzeme özellikleri ve malzeme seçiminde göz önüne alınması gereken parametreler

KÖM 207 KALİTE SİSTEMLERİ 2+0+2
ISO 9000 ve Otomotiv Sektörü ile ilgili Kalite Standartları, İstatistiksel Proses Kontrol ve temel istatistik bilgileri, Toplam Kalite Yönetimi, İstatistiksel Proses Kontrol, Problem Çözme ve Belirleme Teknikleri (yedi araç), Toplam Verimli Bakım (TPM)

KÖM 209 PNÖMATİK SİSTEMLERİ 2+0+2
Pnömatik sistemin özellikleri, Uygulama alanları, Havanın üretimi, Bakımı ve dağıtılması, Pnömatik sistem elemanları, Pnömatik devrelerde kullanılan semboller, Pnömatiğin endüstrideki uygulama şekilleri ve pnömatik sistemlerde bakım Ve labotatuvarlarda devre uygulamaları.

KÖM 211 ELEKTRİK BİLGİSİ 2+0+2
Elektrik yükü, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Kanunu, Elektriksel alan, Potansiyel, Sığa, Elektrik akım, Ohm Kanunu, Basit elektrik devreleri

KÖM 213 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I 2+1+2
"AUTO-CAD" Programı çizim komutları, düzenleme komutları, kısayol tuşları, katmanlar, komutlarla çizim yapılması, Verilecek çizimin AUTO-CAD'de yapılması. AutoCAD Paket Programını Kullanarak Telkafes çizimleri, yüzey modelleme çizimi, Katı modellemeye giriş, ana katılar, iki boyutlu çizimden katılar oluşturma katı modellemede düzenleme komutları, gölgelendirme ve kaplama komutları, çıktı komutları

PRJ215 PROJE I 0+2+1
Mesleki konularda öğrencilerin araştırma yaptırılarak sorun çözme, literatür arştırması, kaynak bulma, bütçe Yönetimi, maliyet ve zamanlama giibi kavramların öğretilerek rapor yazma yeteneklerinin geliştirilmesi.

IV.YARIYIL

KÖM 202 MAKİNA RESMİ II 3+1+3
Mesleki derslerle ilgili uygulama ve araştırmaya yönelik bir konstrüksiyon imalatının yaptırılması. Bu amaçla vinçler, krikolar, konveyör sistemler ve pnömatik iletim sistemleri gibi çalışan bir sistemin tasarım ve imalatının gerçekleştirilmesi.

KÖM 204 İMALAT İŞLEMLERİ IV 3+0+3
Elektro kimyasal işleme yöntemleri, lazer ile işleme yöntemleri, elektro-erezyon yöntemi, kimyasal aşındırma yöntemi, ileri kaynak metodları

KÖL206 MAKİNA ELEMANLARI 2+0+2
Makine elemanlarının sınıflandırılması (Bağ elemanları, Kavramalar, Miller ve akslar, Yataklar ve Kasnaklar, Dişli Çarklar), Kaynak, Lehim, Perçin, Cıvata bağlantıları ve hesapları, Pim ve Perno hesaplamaları, Dişli çark çeşitleri-ana kanunu- konstrüksüyonu ve hesaplamaları

KÖM208 HİDROLİK SİSTEMLER 2+0+2
Hidroliğin temel esasları, Hidrolik devrelerde enerji dönüşümleri, Hidrolik akışkanlar ve özellikleri, Hidrolik sistem elemanları, Hidrolik devrelerde kullanılan semboller, Basit hidrolik devrelerin çizimi, İncelenmesi, Tanımı ve bakımı

KÖM 210 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 2+1+2
Auto-cad Uygulamaları, Solid Works2004 Paket Programını Kullanarak makine imalat, montaj ve toplu resimlerinin çizimi Proengineering Programı kullanarak makina tasarımı .

KÖM 212 İLETİŞİM VE YÖNETİM 2+0+2
İletişim, İletişimin temel ögeleri, İletişim türleri, Davranış biçimleri, Zaman yönetimi, Liderlik, Takım çalışması, Sunuş Teknikleri, Genel rapor yazma teknikleri ve rapor hazırlama, Kişiler arası iletişimin önündeki engeller, Farklı toplumsal ortamlarda iletişim.

ÇİG210 ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+0+2
ISO 14001 VE OHSAS 18001 Standartları, Atık yönetimi, Ergonomi, İş güvenliği mevzuatı

PRJ214 PROJE II 0+2+1
Mesleki konularda proje hazırlanması ve hazırlanan projenin sunumu ile öğrencilerin sunum yeteneklerinin geliştirilmesi.

STAJ: 30 iş günü